Vad är ett dräneringstråg och varför behöver jag det?

Ett dräneringstråg är en typ av bricka som samlar upp kondensvattnet som bildas under din luft-luftvärmepumps utomhusdel. Kondensvattnet förs kort och gott vidare via en dräneringsslang fäst i tråget och för på så sätt kondensvattnet ner i (förslagsvis) avloppet.

Kondensvatten bildas för att fukten i uteluften måste ha någonstans att ta vägen vid uppvärmningen. Och en vinterdag kan värmepumpen producera 20-40 liter vatten per dygn, det är mycket vatten som kan göra stor skada i framtiden ifall det bara rinner rakt ner i marken där värmepumpen står.

Vintertid är det även risk att kondensvattnet fryser till is och bildar massiva islager runt värmepumpen som sen är svåra att få bort. Därför bör du använda ett dräneringstråg, och helst ett med inbyggd värmematta och värmekabel i dräneringsslangen så att vattnet inte fryser.

På bilderna här visas ClimaLine Pancake dräneringstråg – Ett elektriskt dräneringstråg framtaget av svenska Climaco för den nordiska värmepumpsmarknaden. Detta tråg placeras precis under värmepumpen, täcker alla pumpens dräneringshål och sparar in på energiförbrukningen tack vare sin form och placering. Pancake trågen finns i två olika varianter, en som kallas för ECO och en normal. ECO tråget är mer energieffektivt då det sätts igång på halv styrka vid mildare temperaturer och sedan drar igång sin fulla styrka när det blir extra kallt, till skillnad från det normala Pancake dräneringstråget som drar igång sin fulla styrka direkt när termostaten känner av ett kyligare klimat.

Återförsäljare av Pancake ECO dräneringstråg:

Återförsäljare av Pancake dräneringstråg:

Pancake dräneringstråg under en Panasonic luftvärmepump

Panasonic luft-luftvärmepump på en väggkonsol med ett Pancake Dräneringstråg.

ClimaLine_Pancake_draneringstrag
Pancake Dräneringstråg.